ખાસ નોંધઃ

વર્તમાન પરિસ્થિતીને ધ્યાને લઇ લોકજન હિતાર્થે વલસાડ ખાતે રાબડા ગામે આવેલ માઁ વિશ્વંભરી તીર્થયાત્રા ધામ તા. 22-7-2020 થી અચોક્કસ મુદત માટે દર્શનાર્થે બંધ રાખવાનો ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે.

Important Note:

As per the present situation and for the welfare of people, trustees have decided to close the Maa Vishvambhari Tirthyatra Dham (situated at village Rabda, Tal. & Dist.: Valsad) from dated 22-07-2020 to indefinite time period.

On
Facebook

On
Twitter

On
Youtube

On
Instagram

TOP